תודה

התשלום עבר בהצלחה.

הפרטים עברו לרואה חשבון לבדיקה וטיפול בתיק