fbpx

החזרי מס בגין הפסקות בעבודה

אם הפסקתם את העבודה שלכם לאורך השנה, מכל סיבה שהיא לבטח תשמחו לשמוע שאולי אתם זכאים לקבל החזרי מס בגין הפסקות בעבודה מהמסים ששולמו באותה שנה שבה הפסקתם לעבוד. החזרי מס הגין הפסקות בעבודה לרוב לא זוכים להתייחסות בקרב אותם אנשים שזכאים להטבה כך שסכומים גדולים של כסף הולכים לאיבוד מדי שנה.

מה מביא לעיוות בתשלום המס

מס ההכנסה משולם על ידי כל עובד באופן חודשי בהתאם למדרגת המס בה הוא נמצאה ובהתחשב הנקודות הזיכוי במס להן הוא זכאי. בהנחה שכל הנתונים מוזנים כראוי יועבר סכום מסויים למדינה כתשלום מס הכנסה. למרות שהמס משולם על ידי העובד מדי חודש בפועל רשות המסים עורכת את תחשיב שנתי בנוגע לתשלום המס, כך יוצא שעובדים שכירים יכולים לשלם מס גבוהה יותר מהמס שהיו צריכים לשלם מכיוון שההכנסה שלהם במהלך השנה איננה קבועה.

לדוגמא עובד שלזכותו 4 נקודות זיכוי במס הכנסה יצטרף לשלם מדי חודש 733 ₪ כמס הכנסה, אולם אם אותו עובד הפסיק לעבוד 3 חודשים לפני תום השנה הכנסתו השנתית תעמוד 108,000 ₪ שחייבת בתשלום מס הכנסה של 1,627 לכל השנה כלומר מדובר בפער של 7,169 ₪! אם אותו עובד עבד רק חצי שנה באותה שנה הוא פטור לחלוטין מתשלום מס ולכן זכאי להחזר מס בגובה 4,398, כלל תשלומי מס ההכנסה שהעביר באותה שנה.

רשות המסים והמדינה הכירו בעיוות שיוצר התשלום החודשי לעומת התחשיב השנתי והגדירו מספר תנאים כדי לקבל החזר מס בגין הפסקות בעבודה.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

בדוק זכאות להחזר מס עכשיו >>

החזרי מס בגין הפסקות בעבודה
החזרי מס בגין הפסקות בעבודה

התנאים לקבלת החזרי מס בגין הפסקות בעבודה

רשות המסים קבעה מספר קריטריונים להפסקות עבודה שבגינן ניתן לקבל החזרי מס:

  • התפטרות או פיטורין – עובד שפוטר או התפטר במהלך השנה ובסך הכל לא עבד במשך לפחות חודש ברצף זכאי לקבל החזרי מס בגין פערים שייווצרו בין התשלומים החודשיים לתחשיב השנתי. עובד זכאי להחזר מס גם אם הוא קיבל תשלומי אבטלה לאורך התקופה שבה ישב בבית על הפער שבין המשכורת שנהג להרוויח לבין תשלום האבטלה שהועבר לו בפועל.
  • חל"ת – כאשר עובד יוצא לחופשה ללא תשלום לתקופה של יותר מחודש הוא יהיה זכאי להחזרי מס, נשים שמאריכות את חופשת הלידה שלהן בחודש גם כן זכאיות לקבלת החזר. אורך החופשה לא משפיע על הזכאות של העובד ובתנאי שעבד במהלך חודש אחד לפחות לאורך השנה.
  • ימי מחלה – עובד שניצל את כל ימי המחלה שמגיעים לו על פי חוק יוכל לבקש החזר מס מרשות המסים עבור אותם ימים שבהם נמנעה ממנו האפשרות להגיע לעבודה.

כדי לממש את הזכאות להחזר מס בגין הפסקת עבודה יש להגיש טופס ובו תפרטו על כלל ההכנסות וההוצאות שהיו לכם במהלך שנת המס הרלוונטית ואל הבקשה תצטרכו לצרף טפסי 106 מכל מקומות העבודה שבהם עבדתם באותה שנה.

קבלת החזר מס הכנסה בגין הפסקת עבודה יכולה ליצור הכנסה נוספת משמעותית, עובדים רבים לא מודעים לאפשרויות שעומדות בפניהם כאשר הם מפסיקים לעבוד מכל סיבה שהיא. חשוב לזכור שגם עובד שמקבל דמי אבטלה זכאי להחזרי מס וכי זאת לא סיבה שפוסלת אותו מלהגיש את הבקשה.

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.