fbpx

החזרי מס בגין פיטורין

מי שעבר את חווית הפיטורין יודע כמה היא לא נעימה, לאובדן ההכנסה החודשית מתלווה במקרים רבים תחושת כישלון כואבת. אחד הנושאים הראשונים שהמפוטר הטרי מתייחס אליהם הוא יצירת הכנסה זמינה ומיידית, אחת הדרכים הטובות ביותר היא לקבל החזרי מס בגין פיטורין.

הנסיבות שבגינן ניתן לקבל החזרי מס בגין פיטורין

החזר המס הנפוץ ביותר לאחר פיטורין הוא החזר מס שנובע מתשלום מס גבוהה מדי בפרספקטיבה שנתית. מס ההכנסה מחושב בתחשיב שנתי אולם משולם באופן חודשי, משמעות העניין היא שכאשר עובד פוטר במהלך השנה והמשכורת החודשית שלו עלתה על מדרגת מס מסוימת סך התשלומים שהועברו למס הכנסה גבוהים מדי שכן בפועל ההכנסה השנתית הייתה נמוכה יותר.

למשל, עובד שמרוויח כ-10,000 ₪ בחודש חייב בתשלום מס הכנסה חודשי, אולם אם העובד פוטר לאחר שלושה חודשי עבודה ועד לסוף השנה הוא לא הצליח להכניס סכום כספי נוסף הרי שהכנסתו השנתית הכוללת היא 30,000 ₪, מתחת למדרגת המס הראשונה, כך שהעובד לא צריך לשלם מס כלשהו למדינה והוא זכאי להחזר עבור הסכום ששולם בתחילת השנה.

סיבה נוספת בגינה חלק מהעובדים זכאים לקבלת החזרי מס בגין פיטורין היא שהעובד יחויב בתשלום מס הכנסה כאשר המעסיק מפריש לפיצויי פיטורין סכום העולה על 34,000 ₪ בשנה או סכום גבוהה מהמשכורת החודשית שלו. עובד אשר לא הגיע לתקרות הקבועות בחוק לא ישלם מס עליהם אלא בעת משיכת הכספים, רשות המסים והמדינה מעודדות את העובדים לא למשוך את כל הסכום בפעימה אחת ולכן מעניקות הנחות בתשלום מס על כספי הפיצויים עבור מי שפורש את משיכת הכספים על פני תקופה ארוכה יותר.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

בדוק זכאות להחזר מס עכשיו >>

החזרי מס בגין פיטורין
החזרי מס בגין פיטורין

כיצד עובד מנגנון הפרישה של פיצויי הפיטורין?

על כל 4 שנות עבודה מגיעה לעובד שנת פרישה אחת, המשמעות היא שסך סכום הפיצויים מתחלק בין שנות הפרישה, ניתן לפרוש את הפיצויים עד 6 שנים וניתן לבצע זאת גם רטרואקטיבית, כך חלק מסכום הפיצויים יחושב ביחס לשנה קודמת שבה ההכנסה הייתה נמוכה יותר.

כדי לפשט את ההליך נשתמש בדוגמא – נניח ועובד מסוים פוטר לאחר 16 שנות עבודה, כי הוא קיבל 400,000 ₪ כפיצויי פיטורין וכי הוא חייב בתשלום מס על 300,000 ₪ מתוך הסכום הכולל. מכיוון שהוא עבד במשך 16 שנה הוא זכאי ל-4 שנות פרישה, כלומר הוא יכול לחלק את ההכנסה על סך 300,000 ₪ לארבע שנים שונות, או ארבע שנים קדימה וכך להכנסה החייבת במס שלו בכל שנה נוסיף 100,000 ₪ או חלוקה אחרת של כמה שנים קדימה וכמה שנים אחורה.

 

הבהרות ופטורים נוספים

במידה וסך הפיצויים שקיבל העובד על כל שנת עבודה נמוך מסכום של 12,200 ₪ הוא זכאי לפטור מלא מתשלום מס על ההכנסה מפיצויי הפיטורין, כמו כן אם העובד קיבל מענק פרישה סכום המענק מתווסף לסכום הקובע לצורך חישוב המס שייגבה על פיצויי הפיטורין.

קבלת פיצויי הפיטורין מהמעסיק יכולה לשמש כקרש הצלה בפני הקשיים שעומדים בפני מי שאיבד את עבודתו, חשוב לדעת שניתן לצמצם בצורה את משמעותית את המס שיש לשלם על פיצויי הפיטורין במידה ופורשים אותם במשך כמה שנים. באופן זה ניתן להנות מהכנסה נוספת בכל שנה לאורך מספר שנים. חשוב לזכור שיש סיכוי לחזור לשוק העבודה בזמן קצר יחסית, כך שלא יהיה צורך לעשות שימוש מלא בכספי הפיצויים בטווח הזמן המיידי ולכן הם יכולים לשמש כתוספת הכנסה משמעותית בטווח הזמן הבינוני.

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.