fbpx

החזרי מס בגין שינויים במשכורת

שינויים בגובה המשכורת החודשית יכולים להתרחש ממגוון סיבות, ירידה בכמות שעות העבודה, מעבר לעבודה מכניסה יותר או פחות וכן בקרב עובדים ששכרם מבוסס ביצועים. ניתן לקבל החזרי מס בגין שינויים במשכורת כאשר קיים פער בין סך המס ששולם באותה שנה לבין ההכנסה בפועל.

כיצד נוצר פער בין המס ששולם למס שיש לשלם בפועל

מס ההכנסה מועבר בכל חודש על ידי העובד לרשות המסים, תשלום המס מבוצע באופן אוטומטי על ידי מדור השכר של מקום העבודה על פי הקבוע בחוק. הסכום אותו יש להעביר נקבע בכל חודש בהתאם להכנסה באותו החודש וללא התייחסות להכנסות בחודשים שעברו ובצפי ההכנסות בהמשך השנה.

הצורה שבה מועבר התשלום למס הכנסה יכול ליצור פער שכן רשות המסים מחשבת את ההכנסות של כל עובד בתחשיב שנתי, כך אם יש פערים במשכורת החודשית, או כאשר העובד מפסיק לעבוד בחלק מסוים של השנה יכול להיווצר פער בין סך המס שהועבר לרשות המסים לבין הכמות האמיתית שהיה צריך לשלם במהלך השנה.

כדי להבין את התהליך טוב יותר נשתמש בדוגמא – נניח ועובד מרוויח בחמשת החודשים הראשונים של השנה 15,000 ₪ בחודש וכי יש לו שלוש נקודות זיכוי, הסכום החודשי אותו הוא יצטרך להעביר לרשויות המס עומד על 1,602 ₪ ובסה"כ לחמשת החודשים הראשונים 8,010 ₪. נניח שבחמשת החודשים הבאים המשכורת של אותו עובד ירדה ל-8,000 ₪ בחודש, לפי המס הקבוע בחוק יהיה עליו לשלם מס הכנסה בגובה 214 ₪ בחודש ובסה"כ 1,070 בעבור חמשת החודשים הללו. אם בחודשיים האחרונים אותו עובד לא ייצר הכנסה כלל הוא לא ישלם מס הכנסה כלשהו.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

בדוק זכאות להחזר מס עכשיו >>

כעת נבחין כי סך ההכנסה של אותו עובד לאורך השנה עמדה על 115,000 ₪ שעל פי רשות המסים חייבת בתשלום מס הכנסה בגובה 5,607 ₪ בלבד, אולם אותו עובד שילם במהלך השנה 9,080 ₪ כך שהוא זכאי להחזר מס הכנסה של כ-3,400 ₪.

החזרי מס בגין שינויים במשכורת
החזרי מס בגין שינויים במשכורת

החזרי מס בגין שינויים במשכורת – שינויים בהכנסה המוכרים על ידי רשות המסים לצרכי קבלת החזר מס

רשות המסים מכירה במקרים רבים של שינויים בהכנסה החודשית לצרכי קבלת החזר מס, נתייחס לנפוצים שבהם:

  • התפטרות/פיטורין – עובד שעזב את מקום העבודה שלו ולא מייצר הכנסה לאורך שאר שנת המס יהיה זכאי לקבל החזר על תשלומי מס ההכנסה שהעביר לרשות המסים. הזכאות להחזר תישמר גם במידה והעובד יפנה לקבלת תשלום קצבת אבטלה על ההפרש שבין ההכנסה החודשית שהייתה לו לסכום שהועבר לו מדי חודש כקצבת אבטלה.
  • פערי שכר חודשיים – עובד שמקבל בכל חודש משכורת שונה יוכל לפנות לרשות המסים בסוף שנת המס כדי לבקש החזר על כל המסים העודפים ששילם במהלך השנה.
  • יציאה לחופשה ללא תשלום – עובד שיצא לחופשה למשך חודש לפחות יהיה זכאי לבקש החזר ממס הכנסה על המסים העודפים ששילם לאחר שיבוצע התחשיב השנתי.
  • החלפת עבודה – במידה ועובד מחליף שכר וכתוצאה מכך השכר החודשי שלו יורד הוא יוכל לפנות לרשות המסים ולבקש החזר על סך ההוצאות העודפות שהעביר למדינה לאורך השנה בתחשיב השנתי.
  • תשלום בונוס – עובד שקיבל בונוס כספי במהלך השנה והבונוס העלה את המשכורת החודשית שלו בחודש שבו הוענק הבונוס למעבר למדרגת המס שבה הוא שהה לאורך שאר השנה יהיה זכאי לקבל החזר על המס העודף ששילם.

ניתן לבקש החזרי מס בגין כל אותן סיבות ובגין כל סיבה אחרת שיצרה פער בין תשלום המסים החודשי לבין התשלום שהיה צריך להתבצע בתחשיב השנתי. אם חוויתם שינוי כלשהו ברמת ההכנסה שלכם במהלך השנה כדאי לבדוק בסוף שנת המס האם סך המסים שהעברתם למדינה עלה על הסכום שאותו הייתם צריכים להעביר, אם התשובה על הבדיקה הזאת תהא חיובית כדאי לפנות לרשות המסים בבקשת החזר.

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.