החזר מס בגין לימודים אקדמיים

אדם שנרשם ללימודים אקדמאיים נדרש לפנות את זמנו ומרצו לטובת הצלחה בלימודי התואר. זאת, על מנת להתמקצע בתחום הלימוד בו בחר, אשר בהמשך יאפשר לו להתפרנס מעבודה בתחום זה. מאחר ששנות הלימודים לתואר אקדמי הן שנים קשות בהיבט של מיצוי כושר ההשתכרות, מאפשר לו החוק קבלת החזר מס בגין לימודים אקדמיים בעת חזרתו לשוק העבודה, כחלק מהכרה באותן שנים ללא שכר.

מיסוי הכנסה במדינת ישראל

מנגנון המיסוי מופעל בשני אופנים. האחד הוא של מיסוי בשיעור קבוע והשני הוא של מיסוי באופן פרוגרסיבי, ככל שהכנסת הנישום עולה. מנגנון המיסוי המוכר ביותר החל על הכנסותיהם של מרבית תושבי המדינה הוא מס ההכנסה, הפועל בצורה פרוגרסיבית. הביטוי עבודה מתייחס להכנסה שהתקבלה במסגרת עבודה כשכיר או כעצמאי.

 

איך נקבע סכום מס ההכנסה על הכנסה מעבודה

היקף מס ההכנסה מחושב באופן שנתי, אולם במקרה של עבודה כשכיר, נוהג המעסיק לנכות עבורו את שיעור המס היחסי באופן חודשי, בעת תשלום המשכורת החודשית, כאשר הסכום נטו המשולם לשכיר כולל את הפחתת סכום המס. סכום זה מועבר על ידי המעסיק לרשות המיסים.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

אופן הטלת המס באופן פרוגרסיבי הוא על פי השיעורים הבאים:

  1. על הכנסה שנתית של עד 75,480 ₪ יוטל מס של 10%.
  2. על ההכנסה הנוספת שנעה בין 75,481 ₪ ל- 108,360 ₪ יוטל מס של 14%.
  3. על ההכנסה הנוספת שנעה בין 108,361 ₪ ל- 173,880 ₪ יוטל מס של 20%.
  4. על ההכנסה הנוספת שנעה בין 173,881 ₪ ל- 241,680 ₪ יוטל מס של 31%.
  5. על ההכנסה הנוספת שנעה בין 241,681 ₪ ל- 502,920 ₪ יוטל מס של 35%.
  6. על ההכנסה הנוספת שנעה בין 502,921 ₪ ל- 647,640 ₪ יוטל מס של 47%.
  7. על כל הכנסה נוספת מעל 647,640 ₪ יוטל מס בשיעור של 50%.

 

נקודות זיכוי במיסוי על הכנסה מעבודה

החבות במס על הכנסה מיגיעה אישית, כלומר מעבודה, היא מוחלטת על פי לשון החוק. מאחר שהכנסה מיגיעה אישית היא מקור הקיום של הנישום, ניתנות לו, לצד החלתו האבסולוטית של מס ההכנסה, נקודות זיכוי אשר מקוזזות מהמס אותו הוא נדרש לשלם.

מתן נקודות הזיכוי נעשה על פי קריטריונים אישיים של הנישום. כך למשל, אדם שהוא תושב ישראל יזכה לנקודות זיכוי מינימליות של 2.25 נקודות, אשר יקזזו כמעט באופן מלא את המס בו הוא חייב, במקרה שהכנסתו היא בגובה שכר המינימום. בנוסף, מי שהיא אישה, תזכה מעצם מגדרה בנקודות זיכוי נוספות אשר יקזזו את מס ההכנסה בו היא חבה עד לרף הכנסה גבוה יותר.

 

סוגי נקודות זיכוי

נקודות זיכוי יכולות להינתן בשל מצב קבוע, שינוי סטטוס וקיומו של קריטריון זמני. היותו של אדם תושב ישראל, הוא דוגמה למצב קבוע שמזכה בנקודות זכות מדי שנה. לעומת זאת, הולדתו של ילד משנה את סטטוס הנישום ומשנה את תמונת זכאותו.

אדם שנולדים לו ילדים, זוכה בנקודות זיכוי נוספות, מתוך הכרה בכך שהנטל הקיומי המוטל על אותו אדם, כבד יותר מזה של אדם שאין לו ילדים. בנוסף לכך, קיימים מנגנוני זיכוי החלים באופן זמני. דוגמה לנקודות זיכוי מסוג זה, הן נקודות זיכוי בגין סיום תואר אקדמי.

החזר מס בגין לימודים אקדמיים
החזר מס בגין לימודים אקדמיים

קבלת נקודת זיכוי בגין תואר אקדמי

כאשר אדם מסיים תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הוא זוכה למסמך המאשר זאת מטעם המוסד האקדמי בו למד. סטטוס זה מזכה אותו בנקודת זיכוי אחת למשך שנה מיום סיום התואר. הטבה זו מאפשרת יצירת איזון מסוים, בשים לב לכך שבמשך 3 שנים לפחות ולעיתים אף הרבה מעבר לכך, הצליח וודאי להשתכר ברמה נמוכה מאוד, אם בכלל.

על ידי כך, ניתנת למסיים התואר האקדמי הטבת מס למשך שנה שבה יוכל לצבור רווח גדול בעבודתו, לאור העובדה כי זמינותו לעבודה היא גבוהה כעת שאינו נדרש בביצוע מטלות התואר, אשר מהמס שיוטל עליהם יבוצע קיזוז של כמה מאות שקלים בכל חודש. יצוין כי ההטבה חלה על מסיימי תואר ראשון, אולם גם מסיימי תואר שני זכאים להטבה בשיעור של חצי נקודת זיכוי.

 

קבלת החזר מס על נקודות זיכוי בגין סיום תואר אקדמי

לא אחת קורה, ששכירים או עצמאיים שהחלו לעבוד לאחר סיום התואר האקדמי, לא ציינו זאת בטופס ה- 101 שמילאו בעת קבלה לעבודה. ביחס לעצמאים, ייתכן מצב שדומה שבו לא צוין פרט זה בדו"ח השנתי למס הכנסה. בשל כך, נוצר מצב שבו חויב הנישום במס באופן שהוא גבוה מזה שהיה עליו לשלם אילו היה מממש את נקודות הזיכוי באותה שנת זכאות בודדת.

מאחר שרשויות המס נדרשות לגבייה בהתאם לחוק, קיים מנגנון המאפשר הגשת בקשה להחזר מס מצד אדם שלא ניצל במועד את זכאותו לנקודות זיכוי בשל תואר אקדמי. מנגנון זה מאפשר לנישום לזכות בהחזר המס, כל עוד הבקשה הוגשה בטווח של 6 שנים מסיום שנת המס אליה נוגעת הבקשה. במקרה של שכיר, יש לצרף לבקשה טופס 106 הניתן מידי המעסיק.

 

החזר מס בגין לימודים אקדמיים – היקף נקודות הזיכוי

נקודות הזיכוי ניתנות בגין שנה מיום סיום התואר, כאשר הנישום סיים את התואר החל משנת 2014. במידה שמועד סיום התואר הוא בין השנים 2007 ל- 2013, זכאות הנישום היא למשך מספר שנות התואר ולא לשנה אחת בלבד כפי שנעשה במקרה של מסיימי תואר מ- 2014 ואילך.

במידה שתחום הדעת אותו למד מסיים התואר דורש התמחות בסמוך לסיום התואר, יכול הנישום לבחור לדחות את זכאותו למימוש נקודת הזיכוי וזאת לשנה שמתחילה לאחר סיום ההתמחות. לשם כך, עליו לצרף לבקשתו אישור על מועד סיום ההתמחות.

 

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס בגין סיום תואר אקדמי?

את הבקשה יש להגיש באמצעות פניה מסודרת לרשות המיסים וזאת בצירוף מסמכים המעידים על הזכאות להחזר.

 

אילו טפסים יש לצרף לבקשה לקבלת החזר מס?

יש לצרף טופס 106 הניתן לעובד לאחר סוף כל שנת מס מידי המעסיק, מאחר שבו נקוב סכום מס ההכנסה שנוכה משכר העובד ואליו מתייחסת הבקשה להחזר. מסמך נוסף הוא האישור על סיום התואר מאת המוסד האקדמי.

 

האם מי שסיים תואר שני זכאי גם כן לנקודות זיכוי?

גם מי שסיים תואר שני, זכאי להטבת מס, אולם בשונה מתואר ראשון, ההטבה למסיימי תואר שני היא של חצי נקודת זכות בלבד.

 

האם יש גורם עמו ניתן להתייעץ בקשר להכרה בזכאות ואופן מימושה?

על מנת לממש את הזכאות להחזר מס באופן מלא ומיטבי, ניתן לפנות לרואה חשבון או עורך דין המתמחה בתחום זה ולקבל מהם סיוע.

 

שאלות ותשובות

את הבקשה יש להגיש באמצעות פניה מסודרת לרשות המיסים וזאת בצירוף מסמכים המעידים על הזכאות להחזר.
יש לצרף טופס 106 הניתן לעובד לאחר סוף כל שנת מס מידי המעסיק, מאחר שבו נקוב סכום מס ההכנסה שנוכה משכר העובד ואליו מתייחסת הבקשה להחזר. מסמך נוסף הוא האישור על סיום התואר מאת המוסד האקדמי.
גם מי שסיים תואר שני, זכאי להטבת מס, אולם בשונה מתואר ראשון, ההטבה למסיימי תואר שני היא של חצי נקודת זכות בלבד.
על מנת לממש את הזכאות להחזר מס באופן מלא ומיטבי, ניתן לפנות לרואה חשבון או עורך דין המתמחה בתחום זה ולקבל מהם סיוע.
do