fbpx

החזר מס בגין פיצויים

חוק פיצויי פיטורים קובע רשימה של נסיבות בהם עובד שהתפטר או פוטר זכאי לקבלת פיצויים מהמעסיק. לרוב מדובר בסכומים מכובדים ויפים. אולם מה שרבים אינם יודעים הוא שאף שלא כל סכומי הפיצויים פטורים ממס, סכומים ניכרים מתוכם אכן פטורים ממס, וניתן לקבל עליהם החזר מס בגין פיצויים!

הזכאות לפיצוי מוענקת בעיקר לעובדים שפוטרו לאחר צבירת ותק של לפחות כשנה במקום עבודתם, אך גם עובד שהועסק במשך תקופה קצרה יותר משנה, שהצליח להוכיח שפוטר מתוך כוונת המעסיק להימנע מתשלום הפיצויים המגיעים לו, זכאי לו גם כן.

 

מהו סכום הפיצויים המגיעים לי?

על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד 8.33 אחוז משכרו החודשי של העובד עבור כל חודש בו עבד אצלו. כך, עבור עובד ששכרו החודשי היה בסך של 10,000 שקלים, יופרשו בכל חודש 833.33 ש"ח בעבור כל חודש עבודה עבור המעסיק.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

בדוק זכאות להחזר מס עכשיו >>

דרך נוספת לחישוב סכום הפיצויים היא הכפלת השכר החודשי של הפועל במשכורתו האחרונה, במספר שנות ההעסקה שלו אצל אותו מעסיק. כך, אדם ששכרו החודשי היה בסך של 6,000 ש"ח והועסק במשך 4 שנים, יהיה זכאי לפיצויים בגובה של 24,000 ש"ח.

 

אילו סכומים פטורים ממס?

בחוק נקבע כי סכום הפיצויים הפטור ממס מחושב בצורה של משכורת ממוצעת אחת לכל שנת עבודה, עד לסכום תקרה משתנה שנקבע מדיי שנה(13,750 ₪ עבור שנת 2024). כך אדם שהשתכר בממוצע 7,000 ש"ח בחודש במשך 10 שנים, יהיה זכאי לפטור ממס על פיצויים בסך של 70,000 ש"ח! סכום לא מבוטל בכלל שניתן לנקות ממס.

 

מדוע שאהיה זכאי לקבל החזר מס בגין פיצויים?

לעיתים מופרשים כספי הפיצויים של העובד אל תוך משכורתו האחרונה, כך שהדבר עלול לגרום לקפיצה במדרגת המס של העובד הגוררת אחריה תשלום מס גבוה יותר משיעור המס הנדרש. כאמור, עד לסכום תקרה מסויים (המשתנה בין מקרה למקרה) ניתן במצבים אלו לקבל החזר מס בעבור כספי הפיצויים שהתקבלו יחד עם המשכורת האחרונה.

 

כיצד אוכל לקבל את החזרי המס בגין פיצויים?

על פי חוק, ניתן להגיש דו"ח שנתי בטופס 1301 על מנת לבקש החזר מס. החוק מאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס עד 6 שנים לאחר גביית המס, כאשר עבור כל שנה יש להגיש בקשה בטופס 1301 נפרד, כך שאם קיבלתם פיצויים ממספר מקומות שונים במהלך שנים שונות, עליכם להגיש מספר בקשות שונות בנפרד.

אם הייתם זכאים לקבלת פיצויים מעבודתכם בשנים האחרונות, כדאי לעיין בתלושי השכר אותם קיבלתם ולבדוק האם קיבלתם את כספי הפיצויים כחלק מתלוש המשכורת, דבר שגרר תשלום מס נוסף. במידה וכן, ניתן להגיש בקשה להחזר מס על תשלום המס החורג!

החזר מס בגין פיצויים
החזר מס בגין פיצויים

האם ישנם דרכים נוספות לקבלת כספי הפיצויים כך שתמנע גביית המס עליהם מראש?

אכן, יש מספר דרכים נוספות מלבד קבלת המשכורת האחרונה, בהם ניתן לבחור כדי לקבל את כספי הפיצויים, אך לכל אחת מדרכים אלו יתרונות וחסרונות משלה. מהם הדרכים הללו וכיצד כדאי לבחור בניהם?

  1. פריסת הפיצויים למשך מספר שנים

ניתן לבקש ממס הכנסה לפרוס את קבלת הפיצויים לסכומים קצובים על פני מספר שנים, וכך להימנע מקפיצה במדרגת המס בגין קבלה חד פעמית שלהם. הפריסה מתחלקת לפריסה קדימה ולפריסה אחורה. אולם בטרם בוחרים כיצד לפרוס, חשוב להבין את המשמעות של כל אחת מהפריסות.

משמעות פריסה אחורה היא כי כספי הפיצויים יתחלקו על השנים שלפני עזיבת המקום, כאשר במקרה כזה על כל שנת וותק ניתן לפרוס שנה נוספת, עד למכסה של 6 שנים. משמעות פריסה קדימה היא שכספיי הפיצויים למעשה יתקבלו ב'תשלומים' במשך השנים הבאות, כאשר על כל ארבע שנות עבודה ניתן לפרוס את הפיצויים על שנה אחת, גם כאן עד לקצבת גג של 6 שנים. כך למעשה יש משמעות לוותק של עד 24 שנות עבודה.

כדאי לבדוק את המצב הכלכלי בשנים שקדמו לפיצויים ולשקול את יכולת ההשתכרות בשנים שאחריה, כדי לבחור בצורה הטובה ביותר. את הקצבה יהיה טוב יותר לפרוש בשנים בהם יכולת ההשתכרות הייתה או תהיה נמוכה יותר.

לאחר ביצוע הפריסה של חבות המס על כספי הפיצויים לאורך מספר שנים, יש להגיש למס הכנסה דו"ח שנתי, הכולל את טופס 1301.

  1. קבלת הפיצויים ברצף קצבה

אפשרות נוספת שעומדת על הפרק היא קבלת הפיצויים כחלק מקצבה וקבלה שלהם רק בגיל הפרישה כחלק מהקצבה החודשית. תשלומי המס שחלים על קצבות לרוב הינם נמוכים יותר, ולרוב חל עליהם פטור של עד 35 אחוז מסכום הקצבה הכללי. ייעוד הכספים לקצבה מתבצע באמצעות הגשת טופס 161א למעסיק לאחר ההתפטרות או הפרישה. החל משנת 2017 השיוך האוטומטי הנו לקבלת הפיצויים דרך רצף קצבה, ולכן כל עוד שלא סימן אחרת מכך בטופס 161א, יקבל העובד את הפיצויים כך כברירת מחדל. חשוב לדעת שניתן למשוך חלק מהפיצויים עד לסכום החייב במס כבר בזמן סיום העבודה, ואת היתרה להשאיר בקופה! בנוסף, העובד יכול להתחרט בכל רגע ולמשוך את כספי הפיצויים במזומן. אולם במקרה זה יהיה עליו לשלם מס על הסכומים הגבוהים מהסכום הפטור ממס.

  1. השארת הפיצויים ברצף פיצויים

עוד אפשרות היא להימנע מקבלת הפיצויים באופן זמני(ובכך להימנע ממס) על ידי השארת הפיצויים בקופת הגמל. בצורה הזו ניתן לדחות את המס, לפחות באופן זמני. תנאי חשוב להסדר הוא כי תוך שנה מיום ההתפטרות, הפרישה או הפיטורין, על המעסיק החדש קיימת חובה להפריש פיצויים לאותה הקופה בדיוק. בנוסף ניתן לייעד לרצף הפיצויים רק עד סכום גג של 4 פעמים ממוצע השכר במשק כפול וותק שנות העובד.

חשוב לדעת כי בדרך זו בניגוד לקבלת הפיצויים ברצף קצבה, לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס כבר בזמן הפיטורים ולהשאיר את יתרת הכספים לרצף הפיצויים. עדיין ניתן למשוך חלק מהפיצויים, אולם העובד יידרש לשלם מס עליהם וחשוב לדעת זאת. לאחר סיום ההעסקה פעם נוספת, תינתן בידי העובד האפשרות למשוך את הכסף ולהנות מפטור ממס, בהתאם לתקרת הפטור שתהיה קבועה בחוק באותו הזמן. לרוב התקרה עולה עם השנים, ולכן יש יתרונות לאפשרות זו. בנוסף, ניתן לבצע רצף פיצויים ללא הגבלת מעסיקים, וניתן להתחרט על ההחלטה בתוך שנתיים מהיום שבו היא אושרה ברשויות המס. גם ייעוד כספי הפיצויים לרצף פיצויים מתבצע דרך יידוע המעסיק באמצעות טופס 161א.

עובד שקיבל את כספי הפיצויים שלו ישירות לחשבונו כחלק מהמשכורת, יכול גם הוא להפקיד את כספי הפיצויים בקרן הפיצויים קופת השתלמות או בקרן הפנסיה, ולקבל על כך פטור ממס. גם כאן יש להשתמש בטופס 1301 ולהגיש אותו מלא לרשויות המס.

איזו דרך עדיפה?

כל אחת מהדרכים הללו מחייבת בדיקה אישית והתאמה למקרה באופן אישי. אין דרך אחת שטובה יותר מאחרות, אלא התוצאה משתנה בהתאם בין אדם לאדם ומקרה למקרה. לכן חשוב להתייעץ עם רואי חשבון ואנשי מקצוע, ולחשוב היטב איזו החלטה עדיפה בטרם נוקטים באחת מהדרכים על מנת לחסוך את תשלום המס בצורה הטובה ביותר.

אצלנו בMoneyBack ניתן להגיש בקשה מקוונת להחזר מס במינימום התעסקות בטפסים וביורוקרטיה. לשירותנו עומדים רואי חשבון ויועצי מס מקצועיים בתחומם ובעלי ניסיון רב, שישמחו לעמוד לשירותכם תמורת תשלום סמלי. הפלטפורמה הייחודית שלנו בMoneyBack מאפשרת גם לכם להצטרף לרבים נוספים שכבר גילו שניתן לקבל את הכסף בחזרה ללא כאב ראש מיותר ומלחמת טפסים עם הרשויות, והכל בלחיצת כפתור פשוטה מהבית בזמנים שנוחים לכם.

קבלו את ההחלטה הנכונה ופנו אלינו עוד היום.

הצטרפו לרבים נוספים שגילו את סוד ההצלחה, וגלו כמה כסף מגיע לכם חזרה!

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.