החזר מס לחולי סכרת

סכרת מבוגרים היא מחלה כרונית אשר יוצרת קושי אצל האדם הסובל ממנה באופן בלתי פוסק. במקרים מסוימים, במסגרת הכרתה של המדינה בקושי זה, ניתנת לאותו אדם הטבת מס בדמות פטור ממיסוי על הכנסותיו. יתירה מזאת, במקרים בהם התברר כי זכאותו חלה על תקופה קודמת אשר בגינה שולם כבר מס בשיעור מלא, נתונה לו האפשרות לקבל בחזרה סכום זה בתור מי שזכאי לקבל החזר מס לחולי סכרת .

החבות במס – על מי היא חלה

החבות במס חלה על כל תושב ישראלי. חוקי המס מונים סוגים רבים של הכנסות, אולם ההכנסה הדומיננטית בקרב תושבי המדינה היא זו המתקבלת מעבודה, בין אם מדובר בשכירים או עצמאים. הכנסה זו ממוסה באופן מדורג, המכונה גם מיסוי פרוגרסיבי, ששיעורו עולה ככל שעולה הכנסת הנישום.

 

מיסוי בסיסי והתאמתו על פי מאפייני הנישום

פקודת מס הכנסה נוקבת בשיעורי מס קבועים החלים על כלל האוכלוסייה. יחד עם זאת, היא כוללת, כחלק ממאות הסעיפים המפורטים בה, הקלות ביחס לחובה זו, בהתאם למאפייניו של כל נישום. התאמה זו נעשית על ידי שני מנגנונים עיקריים. האחד הוא מנגנון מתן נקודות זיכוי ממס והשני הוא מנגנון מתן פטור ממס.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

 

נקודות זיכוי ופטור ממס – מי זכאי לכך

נקודות זיכוי הן למעשה סכומים קבועים הניתנים בגין קריטריון מסוים של הנישום, אשר מקוזזים מהמס החל עליו. נקודת זיכוי אחת שווה 2,616 ₪ לשנה. במידה שנישום זכאי על פי מאפייניו הייחודיים ל- 3 נקודות זיכוי שנתיות, אזי מהמס שיוטל עליו במהלך השנה, ינוכה סכום של 7,848 ₪. פטור ממס לעומת זאת הוא כשמו, מתן פטור מתשלום מס וזאת עד לתקרת הכנסה מסוימת.

בכל הקשור להכנסה מעבודה, מרבית הטבות המס ניתנות באמצעות נקודות זיכוי. לצד זאת, הטבה הניתנת בדמות פטור ממס הכנסה חלה על מצב שבו הנישום סובל מנכות רפואית בדרגה מסוימת, כאשר גם סכרת מבוגרים עשויה לזכות את הנישום בפטור בגין נכות רפואית. על מנת לקבל פטור הנובע ממחלת הסכרת, יש לעמוד במספר תנאים.

 

התנאי הבסיסי לזכאות לפטור ממס בגין סכרת – קביעת דרגת הנכות

השלב הראשון והמכריע בתהליך קבלת הפטור ממס הוא בקביעת דרגת הנכות הרפואית על ידי וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה. על מנת להוציא לפועל את כינוסה של הוועדה, על חולה הסכרת להגיש לפקיד השומה האזורי בקשה לזימון וועדה רפואית לצורך פטור ממס.

 

מה יש לצרף לבקשה לזימון וועדה רפואית

מגיש הבקשה נדרש לצרף לבקשתו טופס בקשה ייעודי, לציין בו את היותו חולה סכרת ולצרף אליו כל מסמך רפואי רלוונטי, לרבות חוות דעת רפואיות, שבהם מפורטים המחלות, הקשיים והליקויים מהם הוא סובל. כמו כן, ניתן ורצוי לצרף אישורים על אחוזי נכות שנקבעו בעבר על ידי וועדות רפואיות מטעם גורם רשותי רשמי.

החזר מס לחולי סכרת
החזר מס לחולי סכרת

שלב הטיפול בבקשה על ידי פקיד השומה

לאחר קבלת הבקשה על ידי פקיד השומה, היא תועבר לטיפול המוסד לביטוח לאומי שיזמן את הנישום לוועדה רפואית. זאת, למעט במקרים בהם באפשרות הוועדה לקבוע את דרגת הנכות של הנישום על יסוד המסמכים המצורפים לבקשה.

 

ההופעה בפני הועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה

במהלך הדיון בוועדה ניתן יהיה לפרט בפני חבריה אודות כל ליקוי, קושי, צורך בסיוע וכל פרט רלוונטי אחר הנוגע להתמודדות עם מחלת הסכרת. במהלך הדיון ייתכן שהנבדק יתבקש לעבור בדיקה רפואית על ידי רופא הוועדה ובאפשרות הנבדק לבקש נוכחות מלווה בעת הבדיקה. לאחר מכן יסתיים הדיון בנוכחות הנבדק ורופא הוועדה יקבע את דרגת הנכות של הנבדק בגין מחלתו.

 

היקף הזכאות לפטור ממס הכנסה

כחלק מקביעת דרגת הנכות, יקבע רופא הוועדה גם את תקופת תחולתה של נכות זו. קביעת אחוזי הנכות היא תנאי סף לקבלת הפטור ועליה לעמוד על 90% לפחות. קביעת תקופת הנכות הרפואית עבור מי שאחוזי נכותו הם 90% לפחות, היא היסוד הנוסף לשם קביעת היקף קבלת הפטור ממס וזאת על פי החלוקה הבאה:

תקופת הנכות (בימים) היקף הפטור
0 עד 184 אין פטור מממס
185 עד 364 הפטור ממס הכנסה חל עד לסכום שנתי של 73,560 ₪
365 ומעלה הפטור ממס הכנסה חל עד לסכום שנתי של 614,400 ₪

 

קבלת החזר מס לחולי סכרת על זכאות שלא נוצלה

במידה שאדם הסובל מסכרת יזכה לקביעה מטעם הוועדה הרפואית כי הוא סובל מנכות רפואית המזכה אותו בפטור ממס, עשוי לחול מצב לפיו היקף הזכאות יתייחס גם לשנות מס שכבר חלפו.

כמו כן, אף במקרה של קבלת הפטור, ייתכן מצב שבו נוכה ממשכורתו של הנישום מס הכנסה ללא החלת הפטור וזאת בשל אי ציון הזכאות לפטור בעת מילוי טופס 101 במקום עבודתו.

כל אחד מהמקרים הללו, מייצג מצב עובדתי שבו הנישום שילם מס בצורה עודפת כאשר בידיו הכרה רשמית על זכאותו לפטור בגין תקופה זו. במצב זה, ניתנת בידי הנישום האפשרות להגיש בקשה לקבלת החזר של סכום המס ששולם בצורה עודפת.

 

בקשה להחזר מס – תנאים והגבלות

את הבקשה להחזר מס, נדרש הנישום לתמוך במסמכים הרלוונטיים, לרבות טופס 106 מאת המעסיק הנוקב בסך המס ששולם בפועל ולהגישם לפקיד השומה. לצד זאת חשוב לזכור כי האפשרות להגיש בקשה להחזר מס חלה רק על טווח של 6 שנים לאחור מהשנה שבה מוגשת הבקשה.

 

קבלת החזר מס בגין מחלת סכרת – לעשות את זה כהלכה

פטור בגין נכות רפואית עשוי לחול באופן רטרואקטיבי. במצב זה עשוי הנישום לקבל החזר של כספים בהיקף רב. בשים לב להיקף הפטור המגיע עד תקרת הכנסה שנתית של מעל 640,000 ש"ח, מדובר בהליך שיכול לסייע רבות למי שזכאי לכך ובשל כך רצוי לטפל בבקשה לקבל החזר מס בצורה יסודית ומקצועית.

שאלות ותשובות

ניתן להגיש בקשה מסודרת להחזר מס אליה יש לצרף את פרוטוקול הוועדה שבה נקבעו אחוזי הנכות בשיעור המזכה בפטור ואשר מתייחסת לתקופה אשר בעניינה מבוקש הפטור.
רשות המיסים מאפשרת הגשת בקשה להחזר מס עד לטווח של 6 שנים לאחור בלבד.
במקרה שהנישום הוא שכיר, עליו לצרף טופס 106 אותו קיבל מהמעסיק עבור שנת המס בגינה מבוקש ההחזר שבו מצוין גובה המס נשוא בקשת ההחזר.
לצורך השלמת התהליך, החל מהגשת הבקשה לזימון וועדה רפואית ועד להגשת הבקשה להחזר מס על יסוד החלטת הוועדה, ניתן להיעזר בשירותיו של עורך דין או רואה חשבון המתמחים בתחום זה.
do