חברת החזרי מס

דרכה של המדינה לנהל תקציב שבמסגרתו יוענקו לתושביה שירותים חיוניים בשלל תחומים, הוא באמצעות גביית מס. המס אותו גובה המדינה לשם העשרת קופתה, חל על שלל סוגי הכנסות. עם זאת, במסגרת הטלת המס, מופעלים מנגנוני זיכוי ופטור ממס המבוססים על הכרה בשוני בין נישומים. לעיתים הטבות אלו אינן מנוצלות בזמן, אולם באפשרותו של מי שזכאי לכך, להגיש בקשה להחזר מס, ניתן לעשות זאת באמצעות חברת החזרי מס.

סוגי הכנסות ואופן הטלת המס עליהן

תחולת המס משתרעת על מגוון רחב של עסקאות. ההכנסה הנפוצה מכל היא הכנסה כתוצאה מעבודה, כאשר המס מנוכה ממנה בהתאם לגובהה, באופן פרוגרסיבי. דוגמה למס נוסף הוא מס שבח החל על מוכר בעת מכירת דירה במחיר הגבוה מזה שבו קנה אותה קודם לכן.

המיסוי חל גם על הכנסות פאסיביות כגון הכנסה מצבירת ריבית על פיקדון. דרך נוספת להטלת מס, היא בחיוב הכללתו כחלק ממחיר העסקה שבין המוכר לקונה. כך למשל, מס ערך מוסף מוטל כמעט על כל עסקת ממכר, מס קניה מוטל על עסקאות ממכר מסוימות כמו מכירת רכב.

 

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

הקלות במס הנוגעות למאפייני הנישום

לצד החבות במס, ישנן הוראות חוק רבות אשר מחילות על נישומים בעלי קריטריונים מסוימים, הקלות ביחס לחבות במס. הקלה מסוג אחד, הנוגעת להכנסה מעבודה, היא באמצעות מתן נקודות זיכוי. כל נקודת זיכוי היא בסכום של 2,616 ₪ לשנה ובעת חישוב המס המוטל על הנישום, מבוצע קיזוז של סך נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום מתוך סך כל המס שהוא חב בו.

כך לדוגמה, נישום אשר הכנסתו מעבודה במשך שנה מסוימת היא 70,000 ₪, יידרש לשלם 10% מס הכנסה, קרי 7,000 ש"ח. במידה שאותו אדם הוא בעל קריטריונים בגינם הוא זכאי ל- 3 נקודות זיכוי, ששווין הכולל הוא 7,848, אזי אותו אדם לא יידרש בתשלום מס הכנסה עבור אותה שנה כלל.

 

סוגי מאפיינים המזכים בנקודות זיכוי

חוקי המס מונים מספר רב של קריטריונים אשר מאפשרים קבלה של נקודות זיכוי במס הכנסה. אלו העיקריים שבהם:

  1. נקודות זיכוי בגין תושבות במדינה.
  2. נקודות זיכוי בגין סיום תואר אקדמי.
  3. נקודות זיכוי בגין סיום שירות צבאי.
  4. נקודות זיכוי בגין הורות לילד נכה.
  5. נקודות זיכוי בגין הורות יחידנית.

 

הקלה על ידי מתן פטור ממס

בדומה להקלה בדמות נקודות זיכוי, נישומים בעלי מאפיינים מסוימים עשויים לזכות בפטור ממס עד לגובה הכנסה מסוים. כך לדוגמה, אדם אשר סובל מנכות אשר בגינה נקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של 90% לפחות על ידי וועדה רפואית מיוחדת של הביטוח הלאומי, עשוי לזכות בפטור גורף ממס הכנסה עד לגובה משכורת מסוים.

 

הקלות ופטורים הנוגעים לסוגי ההכנסה

לצד האפשרות לזכות בהקלות מס עקב מאפיינים ייחודיים, ישנן מספר הוראות פטור החלות על הכנסות מסוימות מתוך רצון לעודד חיסכון או מתוך יצירת הבחנה בין הכנסה שהיא בעלת מאפיינים פאסיביים לבין הכנסה שהיא חלק ממשלח היד של הנישום.

בהקשר זה ראוי לציין את הפטור הניתן על הכנסות מקרן השתלמות אשר עשויות להצטבר לסכומים גדולים מאוד, ככל הנראה מתוך כוונה לעודד חיסכון. פטורים נוספים הראויים לציון מתחום עסקאות הנדל"ן הם הפטור ממס שבח והפטור ממס רכישה, המוענקים בהינתן עמידה בקריטריונים הקבועים בחוק ושווים עשוי להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים.

חברת החזרי מס
חברת החזרי מס

אחריות הנישום לדיווח נכון של מאפייניו המזכים

מנגנוני המיסוי בנויים על אופן הדיווח שניתן מטעם תושבי המדינה. ככל שאדם אינו מדווח על הכנסתו, או מדווח באופן המייצג ערך נמוך מסך ההכנסה שקיבל לידיו בפועל, מיסויו על ידי המדינה ייעשה בהתאם להכנסה עליה דיווח.

עם זאת, רשויות המס מפעילות מנגנוני ביקורת ומעקב על מנת לאכוף דיווח אותנטי מצד הנישומים, לעיתים אף על ידי העמדה לדין בגין דיווח כוזב. לצד זאת, ככל שנישום לא ידווח על זכאותו לנקודות זיכוי, תגבה ממנו המדינה מס באופן מלא. אף על פי כן, במקרה של גביית מס עודף, ניתנת בידי הנישום האפשרות לבקש החזר מס.

 

מהו החזר מס

החזר מס הוא פעולה הנעשית מטעם רשויות המס במקרה שבו מוכח כי מס בסכום מסוים נוכה מהכנסתו של הנישום באופן עודף. המידע אודות גבייה עודפת של מס נמסר לה בדרך כלל באמצעות בקשה שהוגשה בנדון מאת הנישום.

 

דרכי מימוש הזכאות להחזר מס

הבקשה לקבלת החזר מס נעשית באמצעות פניה ליחידה הרלוונטית ברשות המיסים. יחד עם זאת, האפשרות למימוש הזכאות להחזר מס מוגבלת בזמן. במקרים בהם אדם מגלה בדיעבד על זכאותו לקבל החזר מס, אפשרותו לקבל החזר מס מוגבלת לטווח של עד 6 שנים לאחור.

 

תפקידה של חברת החזרי מס

פקודת מס הכנסה, התקנות הנגזרות ממנה ושאר חוקי המס השונים, רוויים סעיפים, תתי סעיפים, הגבלות וסייגים. בכל אותו מערך חוקים ותקנות, חבויות זכאויות ששוות הרבה מאוד כסף עבור הנישום.

תפקידה של חברת החזרי מס היא הנגשת הידע בצורה פשוטה ומובנת, לצד סיוע מקצועי במימוש הזכאות להחזר מס במסגרת הדיאלוג הבירוקרטי מול רשות המיסים.

 

ייצוג בהליך קבלת החזר מס – לקבל את מה שמגיע לך בקלות ובמהירות

עולם החזרי המס עשוי להיות רלוונטי עבור כל אדם, בין אם מדובר במס שנגבה בצורה עודפת ממשכורתו או מהכנסותיו ממקורות שונים. הקשוי הבירוקרטי למצות את הזכאות להחזר מס ניתן לפתרון על ידי פניה לחברה להחזרי מס אשר פועלת באופן ייעודי באמצעות נציגיה המנוסים, לשם מיצוי מלא של זכויות הלקוח.

שאלות ותשובות

יש לערוך בירור מקיף אודות קיומם של המאפיינים המזכים על ידי השוואת נתוני הנישום להוראות החוק.
יש לאגד את כל המסמכים המצביעים על הזכאות להחזר מס ולאחר מכן להגיש את הבקשה על ידי פניה לרשות המיסים בצירוף האסמכתאות שנאספו.
עבור כל קריטריון הנקוב בחוק אשר מזכה את הנישום בפטור או נקודות זיכוי, נדרשת אסמכתא שתעיד על קיומו. על מנת לדעת אילו מסמכים נדרשים עבור הגשת הבקשה להחזר מס, ניתן להתייעץ עם חברת החזרי מס המתמחה בכך.
מומלץ לפנות לקבלת ליווי על ידי חברת החזרי מס, במצב שבו סבור הנישום כי הוא זכאי לקבלת החזר מס והוא מעוניין למצות את זכאותו באופן בטוב ביותר.
do