חישוב מס הכנסה לשכירים

כללי המס מעוגנים בחוק

במדינה מתוקנת, כמו מדינת ישראל, ישנם כללים מסודרים, כיצד עורכים חישוב מס הכנסה לשכירים. הכללים מעוגנים בחוק (פקודת מס הכנסה תשכ"א-1961) וחלים על כל האזרחים, ללא משוא פנים. רשות המיסים, האמונה על גביית המיסים, אחראית על חישובי המיסים ,לסוגיהם השונים וזו מלאכה לא פשוטה כלל. עשרות נתונים שונים, משפיעים על היקף הגבייה ולכל שכיר פרופיל נתונים מותאם אישית.

שיטות חישוב מס הכנסה לשכירים, בעולם:

שיטה ראשונה – מיסוי נייטרלי

בשיטה זו, גובה המס לא תלוי בגובהו של המס הבסיסי. המשמעות היא, שהן האוכלוסייה הענייה והן האוכלוסייה העשירה, משלמות אותו שיעור מס ,ללא כל הבדל. הדוגמה הטובה ביותר למס זה, הוא מס ערך מוסף – מס ניטרלי, ללא קשר בכלל לגובה ההכנסה, כל אדם שרכש מוצר מסוים, משלם אחוז מוגדר מראש, למס הכנסה וזה גלום בתוך מחיר המוצר.

 

שיטה שניה – מיסוי רגרסיבי

בשיטה זו, שיעור המס הולך וקטן  בהתאמה לגידול בבסיס המס. שיטה זו לא מטיבה בלשון המעטה מהמעמד הבינוני -נמוך, לכן שיטה זו נחשבת לפחות מוסרית וצודקת, ומעט מדינות בעולם מיישמות אותה.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

חישוב מס הכנסה לשכירים
חישוב מס הכנסה לשכירים

שיטה שלישית – מיסוי פרוגרסיבי

גובה המס גדל, יחד עם הגידול בבסיסו, משמעות הדבר, שבעלי ההכנסות הגבוהות במשק, היינו המעמד העליון ,משלמים מיסים יותר מהכנסתם לעומת השאר. העיקרון הזה, נהוג במדינות בעלי אופי סוציאלי ,היינו העשירים מממנים את מעוטי היכולת, כיאה למדינה בעלת אופי חברתי הדואגת לרווחת האזרחים.

מס הכנסה בישראל, הוא מס פרוגרסיבי, כלומר, ככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר. מזה נגזר המונח מדרגות מס.

 

מדרגות מס הכנסה

חישוב גביית המס לשכירים נקבע, לפי דירוג ידוע מראש, הוא מתעדכן מדי שנה ומחושב לפי גודל ההכנסה, מצב משפחתי, מקום מגורים ועוד. כנהוג במערכת המס, מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית. לאחר שמנכים ממשכורת השכיר את הניכויים השונים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו כחוק, מחולקת המשכורת לשכבות, כאשר על כל שכבה, מטילים מס לפי השיעור שנקבע ומשתנה משכבה לשכבה. על בסיס זה קובעים את החזרי המס לשכירים

הרעיון הבסיסי של שיטה זו, היא לאזן בין 2 עקרונות:

  •  להגדיל את גביית המס שעל העובד לשלם, ככל שהכנסתו גדולה יותר.
  • שימור היחס התקין, בין רווחי הברוטו לרווח בפועל הנכנס לחשבון הבנק של העובד (נטו)

יש לזכור נתון חשוב: חישוב המס בישראל, נעשה אך ורק, לפי גובה המשכרות החודשית, כאשר ככל שהמשכורת עולה, שיעור המס עולה.

עם זאת ישנם עשרות סעיפים, ותתי סעיפים, המזכים בהפחתת שיעור המס הנ"ל, ולא כל אחד יודע את כל הזכויות ודרכי המימוש שלהם

בשלב זה, המומחים של מניבק נכנסים לתמונה ועושים את העבודה למען השכיר על מנת שיקבל את מלוא ההחזר המגיע לו לפי חוקי המס במדינה.

החזר מס לשכירים

do