fbpx

טופס בקשה לרישום ייפוי כח במס הכנסה

אדם אשר מחויב בתשלום מיסים במס הכנסה, או שעליו לפנות לרשות המס למען סידורים בחשבונו או לשם בקשה, יכול למנות אדם מיפה כח מטעמו, אשר יוכל לפנות בשמו לצורך יצירת הסדרים במס והגשת בקשות. לשם כך יש צורך בהגשת טופס בקשה לרישום ייפוי כח במס הכנסה, ובו לציין את פרטי מיופה הכח. להורדת הטופס לחצו כאן

חסיון המידע במס הכנסה ורשות המיסים

על פי חוק, נשמר חסיון המידע של אדם בכל מוסדות המדינה, ועומדת לו בלבד זכותו החוקית לקבל מידע על חשבונותיו ועל נכסיו, ולבצע בהם פעולות לפי החלטתו. מס הכנסה ושרות המיסים מחויבות לפי חוק הגנת הפרטיות, במסירת פרטים אישיים על ניהול חשבונותיו של אדם לו בלבד. כסייג מחוק זה, מאפשר המחוקק לתת הרשאה לאדם אחר לקבל פרטים על ניהול החשבון והרשאה נוספת לביצוע פעולות בחשבון.

 

בחירת מיופה הכח

אדם יוכל לבחור לתת הרשאה למיופה כח מטעמו לקבלת מידע על חשבונו במס הכנה ורשות המיסים ולביצוע פעולות אישיות וניהול החשבון. על האדם המקבל את ההרשאה לעמוד לטובתו האישית של בעל החשבון (לצורך זה: בעל התיק במס הכנסה). לרוב תינתן הרשאה, קרי ייפוי כח, לאדם קרוב כגון בן/ בת זוג, הורה או ילד בוגר מעל גיל 18. אולם ניתן לתת הרשאה לאדם אחר עליו סומך בעל החשבון או לבעל מקצוע מומחה כגון רואה חשבון.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

בדוק זכאות להחזר מס עכשיו >>

טופס בקשה לרישום ייפוי כח במס הכנסה
טופס בקשה לרישום ייפוי כח במס הכנסה

 הגשת טופס בקשה לרישום ייפוי כח במס הכנסה

כדי למנות מיופה כח מטעם אדם למען ניהול התיק שלו במס הכנסה וקבלת מידע, על בעל החשבון להגיש טופס בקשה לרישום ייפוי כח במס הכנסה (הטופס נמצא כאן באתר). הטופס יכלול פרטים אישיים של בעל החשבון, פרטים אישיים של בן /בת הזוג, ופרטים של מיופה הכח. כמו כן הטופס עצמו כולל פירוט של סמכויות מיופה הכח במס הכנסה.

 

יתרונות של מתן זכות לייפוי כח

ישנם מקרים בהם אדם בעל נכות או בעל גיל מופלג מתקשה לנהל את התיק שלו במס הכנסה וזקוק לעזרה. כך גם עבור עולים חדשים, אנשים שאינם עומדים בקו הבריאות או אנשים שאינם מיומנים בהתנהלות מול רשויות המס. במקרה של ניהול תיק מורכב או עובד עצמאי, פעמים תהיה פניה לבעל מקצוע מומחה כגון רואה חשבון לניהול התיק במס הכנסה. באופן זה, תהיה התנהלות טובה ומקצועית יותר של בעל התיק אל מול רשות המס.

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.