fbpx

טופס 1322 – נספח ג

יחידים עצמאיים בעלי עסק פרטי, מחויבים בדיווח שנתי למס הכנסה ורשות המיסים, של סך ההוצאות וההכנסות של העסק לשנת המס. בנוסף לדו"ח השנתי יש להוסיף דיווח על רווחים שנוצרו בחברה מניירות ערך או על ידי סחירים, כלומר ניירות הנסחרות על ידי האדם או העסק והניבו רווחים משמעותיים. לשם כך יש להוסיף את טופס 1322 – נספח ג אל הדו"ח השנתי. להורדת הטופס לחצו כאן

הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

יחידים עצמאיים בעלי עסק פרטי או חברה, נדרשים בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים ולמס הכנסה. שנת מס לצורך זה, נספרת החל מתאריכים 1.1 ועד ל – 31.12. לאחר מכן מחויב בעל העסק בהגשת הדו"ח. הדו"ח יפרט את ההכנסות וההוצאות השנתיות של העסק, לרבות הפסדים או רווחים מיוחדים, כולל ניכויים שונים ותרומות. לשם כך יש להגיש טופס 1301.

 

דיווח על רווח הון מניירות ערך וסחירים

בעלי עסק רבים ויחידים סוחרים בשוק ההון, ומגדילים את ההכנסות שלהם על ידי מסחר בניירות ערך ובמניות. אין הגבלה על מסחר זה עבור יחדים ובעלי עסק, אך הם מחויבים בדיווח, במיוחד כאשר ההכנסות הינן משמעותיות. לצד השני, גם אם העסק נחל הפסד משמעותי בשל מסחר זה, יוכל בעל העסק להצהיר על הפסדים ולבדוק זכאותו לקבלת פיצויים בשל כך. יש לדווח גם על מסחר בניירות ערך מחו"ל.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

בדוק זכאות להחזר מס עכשיו >>

טופס 1322 - נספח ג
טופס 1322 – נספח ג

הגשת טופס 1322 – נספח ג

את הטופס תוכלו למצוא כאן באתר. טופס זה נלווה לטופס 1301, אשר מוגש לרשות המיסים בסוף שנת המס. יש להצהיר על מסחר בניירות ערך. בתחתית הטופס, קיימת רשימה המפרטת לפי אילו אחוזי רווח יש להצהיר על ניירות הערך. כך לדוגמא, 15% רווח מניירות ערך שאינם צמודים, או 20% רווח הון ריאלי מניירות ערך.

 

קבלת החזרים על מסחר בניירות ערך

כמצוין לעיל, במקרים מסוימים ניתן לקבל החזרים בגין מסחר בניירות ערך. אם כבר נוכה מס מהרווחים על ניירות ערך, במקרה של מסחר על ידי הבנק, או במידה ונוצרו הפסדים לעסק בגין המסחר, ניתן יהיה לקבל החזרים ממס הכנסה. במידה ושיעור המס שירד עולה על זה שהיה אמור להיות משולם בפועל, ניתן לקבל החזר מהמדינה.

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.