fbpx

טופס 1516 – בקשה לפטור ממס

בעלי נכות חשוב שתדעו! יש לכם אפשרות לקבל הטבה של פטור ממס בביטוח הלאומי. לשם כך עליכם לעבור וועדה לקביעת אחוזי נכות וזכאות לפי אחוזי נכות. מי שעבר ועדה כזו מחויב בהגשת טופס נוסף, טופס 1516 – בקשה לפטור ממס. ללא טופס זה לא תינתן ההטבה בפועל. להורדת הטופס לחצו כאן

הגדרת בעלי נכות על ידי המדינה

בעל נכות יוגדר ככזה, אם מצבו הנפשי, השכלי או הפיזי אינו עומד בתפקוד מלא, בין אם מלידה או מתאונה (או כל גורם אחר). הכרה בבעל נכות תעשה על ידי גורמים רפואיים, הכוללים רופאים מומחים ומתמחים בבריאות הנפש. ההגדרה הרפואית קובעת גם את אחוזי הנכות עבור אותו אדם. אולם ועדה זו אינה מספיקה לצורך קבלת הטבות כספיות מהמדינה, ויש לפנות לוועדה בביטוח הלאומי וברשות המיסים, להכרה בנכות וקביעת אחוזי נכות לצורך קבלת גמלה חודשית ופטור ממס.

 

בדיקת חיוב הפרשות מס

לא כל אזרחי ישראל מחויבים במס. ישנן מדרגות מס המחושבות בהתאם לגובה הכנסה של אדם. כמו כן אדם המקבל גמלה חודשית מהמדינה לא יחויב בהפרשת מס, אלא היא סכום הגמלה נכנס באופן מלא אל חשבונו של בעל הנכות. בטרם הגשת בקשה לפטור ממס, כדאי לבדוק האם ישנו חיוב במס ומה גובהו.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

בדוק זכאות להחזר מס עכשיו >>

טופס 1516 - בקשה לפטור ממס
טופס 1516 – בקשה לפטור ממס

הגשת טופס 1516

אדם בעל נכות אשר מחוייב במס, ומבקש להיות פטור מכך, יגיש מספר מסמכים לרשות המיסים:

  • טופס 169 א- בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממיסים
  • טופס 1516 – בקשה לפטור ממס
  • מסמכים רפואיים המעידים על נכות
  • מסמכי הועדה של רשות המס לקביעת אחוזי נכות (במידה והתקיימה)
  • מסמכי ועדת הביטוח הלאומי (במידה וקיימים)

 

זכאות לקבלת פטור מלא ממס עבור בעל נכות

אדם בעל אחוזי נכות של מעל 89% יהיה זכאי לקבלת פטור מלא ממס. ניתן לבחון הטבה של זכאות חלקית לפי נקודות מס. במילוי טופס 1516, על בעל הנכות לציין האם הוא מבקש ועדה רפואית לקביעת אחוז הנכות על ידי רשות המיסים או שכבר יש בידיו תשובת ועדה. את הטפסים השונים ניתן למצוא כאן באתר, בליווי הסבר.

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.