fbpx

תקנון משפטי

מטרת האתר היא לקשר בין שכירים המעוניינים לקבל החזרי מס בגין עודפי מס שנגבו מהם, לבין יועצי מס ורואי חשבון אשר ימלאו עבורם את טפסי החזרי המס ויגישו את הטפסים לרשויות המס.

אנו מספקים שירות זה לתושבי ואזרחי ישראל, אשר עבדו כשכירים בשנים האחרונות ואשר ע"פ חישובם ודעתם הם זכאים להחזר מס. עם זאת, אנו לא עורכים חישוב לגבי החזר המס, וכן איננו בודקים את הנתונים שעוברים דרך המערכת. אין בשימוש באתר התחייבות כלשהיא לקבלת החזר מס, במקרים מסוימים אף יתגלה לרשיות המס כי הינכם חבים מיסים לרשויות המס.

המידע שיוזן באתר יועבר בשלמותו לאנשי מקצוע מהשורה הראשונה שיטפלו באחריות ובזריזות בהגשת בקשת החזר המס עבורכם.

שימו לב: לצורך טיפול בבקשת החזר המס עבורכם אנו נדרשים לשמור מידע וטפסים שהזנתם, מידע זה יוותר בחזקתנו כל עוד הוא דרוש לביצוע השירות וכן לצורך תיעוד.

כמו כן, בהתחשב באופי השירות ובכך שאנו מסתמכים על המידע שקיבלנו מכם, הרי שלא נהיה אחראים לכל נזק שיגרם לכם כתוצאה מהשימוש בשירות.

 1. ההרשמה לאתר. ההרשמה לאתר והשירותים מיועדים אך ורק לבגירים, תושבי ואזרחי ישראל, אשר הועסקו בשנות המס הרלוונטיות כשכירים, ואשר כשירים משפטית להתקשר בהסכם זה. אם אינכם עומדים בתנאים אלו, אנא הימנעו מהרשמה לאתר. ייתכנו עוד מספר מקרים שבהם לא תהיו זכאים להחזרי מס, אשר יפורטו מעת לעת באתר, ואנו מבקשים שתבדקו אותם לפני ההרשמה.
  1. תהליך ההרשמה לאתר והשימוש בו דורש קבלת פרטים מכם. בשלב הראשון, כדי לייצר חשבון, תדרשו לספק שם, פרטי יצירת קשר (טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) וכן לבחור סיסמא.
  2. במהלך עריכת בקשת החזר המס עבורכם, אנו נבצע תהליך זיהוי קצר הכולל סריקה של תעודת הזהות שלכם, טופס 106 ואסמכתא על קיומו של חשבון בנק על שמכם.
  3. עליכם להזין פרטים נכונים ומדויקים בלבד. כמו כן, ובהתחשב בסיכונים הגלומים, אתם נדרשים לבחור סיסמא שתהיה קשה לניחוש ושלא תשמש אתכם באתרי אינטרנט אחרים.
 2.  הזנת הנתונים. הפעילות העיקרית שתבוצע על ידכם תהא הזנת הנתונים. לצורך שלב זה תדרשו לאסוף מספר טפסים הנדרשים ע"י רשויות המס.
  1. בכל רגע נתון תוכלו לשמור את התקדמותכם ולשוב למילוי הפרטים, אולם רצוי כי תאספו קודם את כל המידע ואז תיגשו למילוי הפרטים.
  2. במהלך הזנת הנתונים תדרשו לאסוף ולהעלות לאתר קבצים הקשורים לבקשת ההחזר שלכם הכוללים מידע אודותיכם בהתאם לדרישות רשויות המסים. קבצים אלו ישמרו אצלנו בצורה מאובטחת לזמן מוגבל, וישמשו אותנו בהמשך השירות לצורך מתן השירותים, הקבצים ישוגרו אלינו בצורה מוצפנת.
  3. בין הקבצים שיש לצרף בעת הגשת הבקשה ישנם טפסי חובה, שבלעדיהם לא תתאפשר סיום הגשת בקשת החזר מס, בנוסף, ישנם טפסים אשר אין חובה בהגשתם, עם זאת – אי הגשתם יכול לפגוע בגובה החזר המס, שימו לב, באם המשכתם לשלב התשלום בלא להעלות טפסים אלו, לא תינתן אפשרות לצרף טפסים אלו במועד מאוחר יותר.
  4. ככל שלא תסיימו את מילוי הטופס, הנתונים והקבצים ישמרו בשרת לתקופה של לא יותר מ-90 ימים מעת תחילת הליך ההרשמה.
  5. בתום הזנת הנתונים מצדכם באתר, הקבצים יארזו וישלחו לספקי השירות שלנו, במקרה שיחסרו מסמכים [מבין טפסי החובה], ו/או יוגשו בצורה מטושטשת ו/או לא קריאה אנו נפנה אליכם עם בקשה לתיקון המסמכים. בשלב זה יש להעלות את הטופס המתבקש ללינק המצורף בהודעה בתוך 10 ימים מעת פנייתנו אליכם.
 3. הכנת הבקשה. לאחר הזנת הנתונים, הם יארזו בצורה דיגיטלית, ויועברו לבעל מקצוע מטעמנו: יועץ מס ו/או רואה חשבון. בעלי המקצוע האמורים יעברו בדקדוק ועיון על הנתונים שהזנתם והקבצים שצורפו לבקשה, וע"פ נתונים אלו יערכו עבורכם את טופס בקשת החזר המס.
  1. המועד להכנת הבקשה הוא לא יאוחר מ-30 ימים ממועד התשלום שלכם, ויהיה בהתאם לזמינות של בעלי המקצוע; לאחר הכנת הטופס, ישלח הטופס אליכם לצורך בקרה וחתימה, רק לאחר חתימתכם יצרפו בעלי המקצוע האמורים את חתימתם לטופס ויעבירו את הטופס לרשויות המס.
  2. התשלום באתר מתבצע בגין הכנת הטופס ע"י יועץ מס ו/או רו"ח, ואף במידה שלא תחתמו על הטופס מסיבותיכם האישיות, או שתודיעו על בקשתכם שלא להגיש את הטופס לרשויות המס.
  3. בהתאם לכך שחלון זמן הגשת בקשת החזרי מס נקבע ע"י רשויות המס, הינכם מתבקשים לחתום על הטופס בהקדם לקבלתו אליכם, ולא יאוחר מ-7 ימים מעת קבלת הטופס.
  4. בסמוך לאחר הגשת הבקשה, אנו נשלח לכם גם בדואר אלקטרוני עותק מהבקשה כפי שהוגשה.
  5. השירות שאנו מספקים אינו כולל ייעוץ מס, ואינו יכול להעריך מה היקף החזר המס שתקבלו, אם בכלל. על כן, אתם נוטלים את כל הסיכון על עצמכם למקרה שבו הגשת הבקשה לא תניב לכם רווחים כלשהם, או אפילו הסיכון שבעקבות המסמך תדרשו לשלם מס נוסף.
 4. מתן הרשאה ומינוי כמסייע. על ידי מילוי הטפסים והתשלום, אתה מייפה את כוחנו להגיש בשמך את הטפסים אשר תחתום עליהם, כאשר בעל המקצוע מטעמנו יהא חתום עליהם כגורם שסייע לך למילוי הטפסים.
 5. תשלום. התשלום עבור השירות מבוצע בהתאם לתעריפים שיפורטו באתר מעת לעת. התשלום יבוצע באמצעות ספק חיצוני שלנו, חברת קארדקום בע"מ, אשר יגבה את הכספים בכרטיס אשראי. בהתחשב בכך שהשירותים המסופקים לכם מותאמים אישית, ובהתחשב בכך שלאחר שליחת הנתונים אין דרך להחזיר את השירותים שרכשתם, הרי שלא ניתן לבטל העסקה לאחר התשלום.
 6. העדר אחריות. השירות המסופק על ידינו הוא שירות העברת ועיבוד הנתונים בלבד. היינו הגשת בקשת החזר מס עבורכם, איננו נוטלים כל אחריות לדיוק המידע שיועבר, לנכונותו, לטיב התוצאות שיתקבלו כתוצאה מהשימוש בו או לכך שתוצאות אלו אכן יושגו. השימוש בשירותים הוא על אחריות בלבד, והשירות שאנו מספקים ניתן 'כמות-שהוא' וללא כל ערובה או אחריות לטיבו. בהתחשב בכך שחלק מהמידע מעובד באמצעות מערכות מחשב, יתכנו בעיות, שגיאות, אי דיוקים או כשלים אחרים, ועלייך לבדוק ולוודא קודם החתימה על הטופס כי אכן המידע שהוזן על ידך הועבר בצורה אמינה, ואנו מסירים כל אחריות הנובעת מכשלי מחשב.
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שהיקף אחריותנו, בכל מקרה, לא יעלה על הסכום ששולם לנו בפועל עבור השירותים על ידך.
  2. בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא נהיה אחראים או חבים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים שיגרמו לך או לכל משתמש אחר או לכל צד ג' כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. אנחנו מספקים את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא נהיה אחראים, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידך.
 7. אנו לא מספקים ייעוץ. השירות שמסופק על ידנו אינו כולל ייעוץ מס. היקף השירות הוא מילוי טפסים בלבד והגשת הבקשה להחזר מס לרשויות המס הרלוונטיות,. אין באמור כאן כדי להוות ייעוץ כלשהוא, וככל שתדרש לייעוץ מס אנא פנה ליועץ מס אישי. למעט היכן שמצוין במפורש, דבר בשירות לא יצור יחסי אמון, שליחות, או יחסים אחרים שעשויים להטיל עלינו או על בעל המקצוע מטעמנו חבות כלשהיא כלפיך.
 8. מדיניות הפרטיות והגנת הפרטיות. אנו מחויבים להגנה על פרטיותך. אנו מודעים לכך שבמהלך השירות יועברו פרטי מידע רבים על אודותיך, ולכן אנו מעסיקים אנשי מקצוע אשר מאבטחים את המידע, שומרים על זכויותיך ודואגים לכך שמידע לא יגיע לידיים לא מורשות. לצורך הבנת השימושים במידע, אנו הכנו את מדיניות הפרטיות הזו.
  1. כיצד אנו אוספים עלייך מידע? אנו אוספים עליך מידע בשתי דרכים. הראשונה היא באמצעות המידע שאתה ממלא בטפסים ומספק לנו. על ידי אספקת מידע אישי, הכולל פרטי קשר, מידע פיננסי, העתקים של מסמכים הקשורים להכנסותיך, הוצאותיך, מעמדך האישי ועסקיך, אתה מסכים כי נאגור מידע זה לצרכי השירותים המפורטים כאן. הדרך השניה היא על ידי השימוש שלך בשירות. על ידי השימוש שלך בשירות, אנו עשויים לאסוף מידע טכני, סטטיסטי, מידע הקשור לשימושים שלך בשירות, כמו העמודים שצפית בהם, סוגי המכשירים מהם גלשת לאתר, רזולוציית המסך שלך, סוג הדפדפן שלך, מערכת ההפעלה שלך וכתובת הIP שלך.
  1. כיצד נשתמש במידע אודותיך? אנו נשתמש במידע אודותיך לאספקת השירותים שלנו. קרי: אנו נאסוף את המידע שסיפקת לנו ונעביר אותו לבעלי המקצוע לצורך הכנת טפסי בקשת החזר מס, ולאחר מכן נגיש אותם לרשויות המיסוי. כמו כן, אנו נשתמש במידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית, על מנת לשפר את השירות, להפוך אותו לידידותי יותר, וכן לפרסם נתונים כללים ולעודד את השימוש באתר. אנחנו עוד עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך לצורך יצירת קשר עמך ושליחת הודעות.
  1. מיהם האנשים להם יש גישה למידע? המידע שתספק לנו יהא נגיש למספר מצומצם של אנשים הכפופים לחובת סודיות. אלה הם העובדים שלנו, בעלי המקצוע שמספקים לנו את השירותים ושירות המשלוחים אשר אנו משתמשים בו לצורך העברת הטפסים. כמו כן, מי שמספק לנו שירותים טכניים כגון תחזוקת האתר ומשלוח הודעות עשוי להיות חשוף גם הוא למידע.
  1. האם אנו יכולים לצור עמך קשר? כן. על ידי מתן פרטים אתה מסכים כי אנו נצור עמך קשר מעת לעת בנושאים הקשורים לפעילות האתר ופעילות שלנו. בהתאם לחוק, אתה תמיד יכול להודיע לנו על חזרתך מהודעה זו, הן באמצעות השבה לכל מסר פרסומי שנשלח לך והן על ידי לחיצה כאן.
  1. האם אתה יכול לעיין במידע השמור אודותייך, לעדכן אותו או למחוק אותו? כן. בסמוך לאחר שליחת הטפסים לרשויות אנו נעשה מאמצים להעביר לך עותק של כל המידע. עם זאת, אתה תמיד יכול לפנות אלינו על ידי לחיצה כאן ולבקש עותק של כל המידע האגור אודותייך. ככל שתמצא כי מידע מסוים אינו נכון, אינו מדויק או אינו רלוונטי יותר, תוכל לבקש לתקן או למחוק אותו.
  1. האם אנו מעבירים מידע לרשויות האכיפה? ככל שתתקבל אצלנו בקשה מרשות מוסמכת, הרי שאנו נפעל בהתאם לדין ונעביר מידע על אודותייך בהתאם לבקשה. ייתכן כי בחלק ממקרים אלו לא נוכל לעדכן אותך על עצם קיום הבקשה.

 1. שימוש אסור וזדוני.  השירותים מיועדים אך ורק לזכאים להשתמש בו. אין להשתמש באתר תוך התחזות לאתר, או עבור אחר. אין להזין נתונים כוזבים באתר או לפעול בצורה שעשויה להטיל עליכם או על כל אדם אחר אחריות למעשים. אין להשתמש באתר לצורך שליחת נתוני דמה, מידע כוזב, מידע שנועד להטריד, להונות, להציק או לפגוע באתר. אין להשתמש באתר בצורה שמטרתה לשבש חומר מחשב, לחדור לחומר מחשב או להתקין וירוסים או תוכנות זדוניות בכל צורה שהיא.
 2. פרסומות. חלק מהשירות עשוי להכיל פרסומות צד שלישי או תכנים שיווקיים. כל פרסומת או תוכן שיווקי אינה מלווה באחריות לטיבה או לנכונותה, והאחריות בה היא על המפרסם בלבד.
 3. שיפוי. אתה מתחייב לשפות אותנו ולהחזיק אותנו כתמי לב כנגד כל תביעה ו\או טענה שתוגש כנגדנו על ידי צד שלישי בגין הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, וכן בגין כל תלונה שתגיש כנגד תוכן שפורסם באתר שלא כדין. אנו נהיה אף זכאים להוצאות משפט ולשכר טרחת עורך דין במקרה כזה.
 4. שינויים.  אנחנו רשאים לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה, וניידע אותך באמצעות פרסום באתר ו/או הודעה. אם תחליט ששינוי כלשהוא אינו לרוחך, תוכל לסיים את תנאי שירות אלה על ידי סגירת החשבון שלך. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות התוכן כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, אתה מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.
 5. סיום. אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידנו מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם אנחנו מאמינים שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. אנחנו עשויים, כמו כן, ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, עם או בלי התראה מראש. אתה מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שאנחנו עשויים לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה. אנו זכאים לבטל כל עסקה שהיא מכל סיבה, כאשר במצב כזה, הסעד היחיד לו תהיה זכאי הוא החזר כספי שיועבר לידך בעת הביטול.
 6. מלוא ההסכם.  תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עמנו וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי שלנו תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.
 7. המחאת זכויות. אנחנו רשאים בכל עת להמחות את זכויותינו ואת התחייבויותינו לכל גורם שלישי אחר, ולהעביר את הבעלות באתר לכל גורם, וזאת בלי הודעה מראש.
 8. סמכות שיפוט. הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 9. תובענות ייצוגיות. אתה מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגדנו ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.