החזר מס לנפגעי הקורונה

יצאתם לחל"ת?
פוטרתם?

יתכן והנכם זכאים להחזר מס הכנסה

רו"ח מנוסים ומקצועיים של MoneyBack יגישו עבורכם את בקשת החזר המס במיומנות ובמקצועיות, בעלות קבועה של 245 ₪, ללא כל עמלות נוספות או אחוזים מתוך דמי ההחזר.

תשלומי מס הכנסה מחושבים בחישוב שנתי, במידה ובמהלך השנה היו חודשים בהם לא עבדתם מפני שפוטרתם או שיצאתם לחל"ת, הנכם זכאים להחזר על המיסוי העודף שנגבה ממכם.

טופס זה מיועד לשכירים ששילמו מס הכנסה במהלך שנת 2020, ופוטרו או יצאו לחל"ת במהלך שנת המס.

במידה והנכם מעוניינים להזדכות בהחזר מס בגין נתונים אישיים שלא חושבו כנדרש בתלוש, או בגין תרומות וכדומה, יש למלא את הטופס הכללי באתר

להגשת בקשת החזר יש למלא את השדות דלהלן, ולצרף את הטפסים המצויינים מטה.
העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא – כגון צילום צ'ק וכדו', שבו מצויין באופן ברור פרטיך האישיים ומספר חשבון הבנק שלך.

יש להעלות טפסי 106 לכל מקומות העבודה

שם העסק טופס
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 106 הינו טופס הנערך על ידי המעביד, ומכיל סיכום שנתי של המשכורת ששולמה לעובד.

צילום תעודת זהות + ספח
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא העלה צילום ברור של תעודת הזהות + ספח שבו מצויין פרטי הילדים.

שם העסק טופס
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 106 הינו טופס הנערך על ידי המעביד, ומכיל סיכום שנתי של המשכורת ששולמה לעובד.

צילום תעודת זהות + ספח
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא העלה צילום ברור של תעודת הזהות + ספח שבו מצויין פרטי הילדים.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי מילואים, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

ניתן להזמין טופס זה כאן
במידה ולא קיבלת דמי אבטלה, אין צורך לצרף טופס זה.

העלאת קובץ
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי אבטלה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קובץ
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי לידה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום שמירת הריון, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום בגין פגיעה בעבודה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום קצבת זקנה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום גמלת נכות, ניתן להזמין טופס זהבאתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי נכות מעבודה, ניתן להזמין טופס זהבאתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום קצבת שארים, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

בהתאם למה שציינת בטופס על קבלת גמלה או קצבה מביטוח לאומי, במידה ואין ברשותך אישור על כך, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

בהתאם למה שציינת בטופס על קבלת גמלה או קצבה שלא מביטוח לאומי.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

ניתן לבקש טופס זה באתר רשות המיסים

יש לצרף טופס זה רק במידה ופוטרתם מעבודתכם במהלך שנת המס.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 161 הינו טופס שבאמצעותו מדווח המעסיק בעת סיום עבודתו של עובד אצלו על צבירות הפיצויים של העובד בתכניות הפנסיוניות שלו, לצורך התחשבנות במס.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 867 הוא אישור על המס ששילמתם על רווחים מריבית על פקדונות, ניי"ע ועוד. את הטופס ניתן לבקש מהגוף (לרוב בנקים) דרכו אתם מנהלים את חשבון ניי"ע שלכם.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא על גובה הזכיה בהגרלה ו/או בהימורים שציינת

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 127 הינו אבחון רפואי שימלא רופא המומחה בתחום הלקות של הילד

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 116א הינו טופס בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

אישור מועדת השמה הינו טופס המונפק ע"י ועדת ההשמה שבחנה וקבעה על לימודיו של הילד במוסד מיוחד

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא על כך שהינך משלם למוסד עבור שהות בן משפחתך הנ"ל

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא שהינך משלם תשלומי מזונות

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

יש לצרף אסמכתא מגורם רפואי או ממשלתי על נכות או עיוורון

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

תעודת עולה היא פנקס המוענק על ידי משרד העלייה והקליטה למי שקיבל מעמד "עולה". הפנקס הוא משפחתי ולא אישי ונרשמים בו כל סוגי הסיוע הניתנים למשפחה.
תעודת תושב חוזר מונפקת ג"כ ע"י משרד העלייה והקליטה

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

תעודת שחרור בכבוד היא תעודת השחרור החדשה של צה"ל, התעודה ניתנת בעת סיום השירות בצבא, במשטרה ובשירות האזרחי.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 119 הינו טופס בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע

פרט: העלאת קובץ
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אישור למס הכנסה מהקופה שציינת אליה הפקדת כספים במהלך שנת המס

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא על הפקדה לביטוח חיים, [שים לב, כל אדם שנטל משכנתא מבנק משלם ביטוח חיים]

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 1312א הינו טופס הנמסר ע"י הרשות בישובים מוטבים הזכאים לנקודות זיכוי בתשלום המס

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

הטפסים 837 ו-857 הינם טפסים המאשרים את גובה ההכנסה וניכוי המס במקור ממוסדות מסויימים שאינם מוגדרים כ'מעביד'

פרט העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אישור סיום שנת לימודים, הניתן ע"י מוסד הלימודים שציינת

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי מילואים, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קובץ
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי אבטלה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קובץ
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי לידה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום שמירת הריון, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום בגין פגיעה בעבודה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום קצבת זקנה, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום גמלת נכות, ניתן להזמין טופס זהבאתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום דמי נכות מעבודה, ניתן להזמין טופס זהבאתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

במידה ואין ברשותך אישור על תשלום קצבת שארים, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

בהתאם למה שציינת בטופס על קבלת גמלה או קצבה מביטוח לאומי, במידה ואין ברשותך אישור על כך, ניתן להזמין טופס זה באתר הביטוח הלאומי

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

בהתאם למה שציינת בטופס על קבלת גמלה או קצבה שלא מביטוח לאומי.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

ניתן לבקש טופס זה באתר רשות המיסים

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 161 הינו טופס שבאמצעותו מדווח המעסיק בעת סיום עבודתו של עובד אצלו על צבירות הפיצויים של העובד בתכניות הפנסיוניות שלו, לצורך התחשבנות במס.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 867 הוא אישור על המס ששילמתם על רווחים מריבית על פקדונות, ניי"ע ועוד. את הטופס ניתן לבקש מהגוף (לרוב בנקים) דרכו אתם מנהלים את חשבון ניי"ע שלכם.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא על גובה הזכיה בהגרלה ו/או בהימורים שציינת

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 127 הינו אבחון רפואי שימלא רופא המומחה בתחום הלקות של הילד

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 116א הינו טופס בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

אישור מועדת השמה הינו טופס המונפק ע"י ועדת ההשמה שבחנה וקבעה על לימודיו של הילד במוסד מיוחד

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא על כך שהינך משלם למוסד עבור שהות בן משפחתך הנ"ל

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא שהינך משלם תשלומי מזונות

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

יש לצרף אסמכתא מגורם רפואי או ממשלתי על נכות או עיוורון

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

תעודת עולה היא פנקס המוענק על ידי משרד העלייה והקליטה למי שקיבל מעמד "עולה". הפנקס הוא משפחתי ולא אישי ונרשמים בו כל סוגי הסיוע הניתנים למשפחה.
תעודת תושב חוזר מונפקת ג"כ ע"י משרד העלייה והקליטה

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

תעודת שחרור בכבוד היא תעודת השחרור החדשה של צה"ל, התעודה ניתנת בעת סיום השירות בצבא, במשטרה ובשירות האזרחי.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 119 הינו טופס בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע

פרט: העלאת קובץ
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אישור למס הכנסה מהקופה שציינת אליה הפקדת כספים במהלך שנת המס

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

נא צרף אסמכתא על הפקדה לביטוח חיים, [שים לב, כל אדם שנטל משכנתא מבנק משלם ביטוח חיים]

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

טופס 1312א הינו טופס הנמסר ע"י הרשות בישובים מוטבים הזכאים לנקודות זיכוי בתשלום המס

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

הטפסים 837 ו-857 הינם טפסים המאשרים את גובה ההכנסה וניכוי המס במקור ממוסדות מסויימים שאינם מוגדרים כ'מעביד'

פרט העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה

שים לב, בני זוג נשואים המועסקים כשכירים, יש לצרף הטפסים הנ"ל עבור שני בני הזוג.

יש להעלות טפסי 106 לכל מקומות העבודה

שם העסק טופס
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

ניתן להזמין טופס זה כאן
במידה ולא קיבלת דמי אבטלה, אין צורך לצרף טופס זה.

העלאת קובץ
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

יש לצרף טופס זה רק במידה ופוטרתם מעבודתכם במהלך שנת המס.

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

צילום תעודת זהות + ספח
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

העלאת קבצים
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

שים לב, בני זוג נשואים המועסקים כשכירים, יש לצרף הטפסים הנ"ל עבור שני בני הזוג.
קיבלנו את הפרטים!

טופס זה אינו מיועד למי שמחוייב בהגשת דוח שנתי, וכן למי שהוא או בן/בת זוגו נכללים בקבוצות דלהלן:

 • עוסק עצמאי או עוסק פטור
 • בעל מניות בחברה
 • חבר קיבוץ
 • בעל הכנסות מנאמנות, וכן בעל הכנסות מחו"ל
 • בעל חשבון בנק/נכסים בחו"ל
 • בסכום העולה על 1,500,000 ₪
 • בעל משכורת שנתית העולה על 640,00 ₪
 • בעל הכנסה מדמי שכירות העולים על 333,000 ₪ בשנה
 • הכנסה מריבית העולה על 636,000 ₪
 • בעל שבח חייב או רווח הון שאינו מני"ע סחירים
 • בעלי הכנסה מני"ע סחירים במחזור מכירות מעל 803,000 ₪
 • מי שהגיש כבר בקשה להחזר או דוח שנתי עבור שנת 2020
do