fbpx

החזר מס לנפגעי הקורונה

יצאתם לחל"ת?
פוטרתם?

יתכן והנכם זכאים להחזר מס הכנסה

רו"ח מנוסים ומקצועיים של MoneyBack יגישו עבורכם את בקשת החזר המס במיומנות ובמקצועיות, ובשירות איכותי ואישי לכל אחד מלקוחותינו. החזר מס עושים איתנו!

תשלומי מס הכנסה מחושבים בחישוב שנתי, במידה ובמהלך השנה היו חודשים בהם לא עבדתם מפני שפוטרתם או שיצאתם לחל"ת, הנכם זכאים להחזר על המיסוי העודף שנגבה ממכם.

טופס זה מיועד לשכירים ששילמו מס הכנסה במהלך שנת 2020, ופוטרו או יצאו לחל"ת במהלך שנת המס.

להגשת בקשת החזר יש למלא את השדות דלהלן, ולצרף את הטפסים המצויינים מטה.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

טופס זה אינו מיועד למי שמחוייב בהגשת דוח שנתי, וכן למי שהוא או בן/בת זוגו נכללים בקבוצות דלהלן:

 • עוסק עצמאי או עוסק פטור
 • בעל מניות בחברה
 • חבר קיבוץ
 • בעל הכנסות מנאמנות, וכן בעל הכנסות מחו"ל
 • בעל חשבון בנק/נכסים בחו"ל
 • בסכום העולה על 1,500,000 ₪
 • בעל משכורת שנתית העולה על 640,00 ₪
 • בעל הכנסה מדמי שכירות העולים על 333,000 ₪ בשנה
 • הכנסה מריבית העולה על 636,000 ₪
 • בעל שבח חייב או רווח הון שאינו מני"ע סחירים
 • בעלי הכנסה מני"ע סחירים במחזור מכירות מעל 803,000 ₪
 • מי שהגיש כבר בקשה להחזר או דוח שנתי עבור שנת 2020
do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.