fbpx

החזרי מס לשכירים

איך מחשבים מס הכנסה לשכירים?

לפי פקודת מס הכנסה, כל הכנסה של עובד מעל לרף מסוים הנקבע בחוק, מחויב בתשלום למס הכנסה. שכירים רבים במשק, אינם בקיאים בתחום ולא מודעים לחישוב מס ההכנסה האישי שלהם, ולכן לא דורשים החזרי מס לשכירים.

בואו נעשה סדר

 • החובה לנכות את המס ממשכורתו של השכיר חלה על המעביד
 • על העובד למלא טופס 101 בכל תחילת שנת מס,על מנת שהמעסיק יוכל לחשב את שיעורי המס הנכונים  ולנכות בהתאם
 • ישנם מצבים רבים שהעובד זכאי להקלות מס מכל מיני סיבות יש לוודא שכל נתוני העובד מעודכנים ונכללים בחישוב המס
 • חישוב מס ההכנסה של העובד מחושב על בסיס שנתי ולא חודשי
 • אם לעובד קיימות הכנסות ללא קשר לעבודתו כגון : זכיות בפרס כספי ממפעל הפיס או ריבית מתוכניות חסכון , מס הכנסה במקרים הללו, ינוכה מס ההכנסה שלא דרך  תלוש השכר
 •  גם עובד ששכרו הוא שכר מינימום מחויב בתשלום למס הכנסה,אך בפועל הוא לא משלם כלום (מכיוון שסך כל הזיכויים שלו גבוהים יותר מסכום מס המינימום )

אם חישוב המס היה מוטעה ובפועל נוכו משכרו של העובד יותר ממה שדרוש על פי חוק ,רשאי  העובד לבקש החזר מס על היתרה העודפת

החזר מס-מאני בק

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>

דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

איך לבדוק בתלוש השכר כמה לוקחים לך?

במשק הישראלי מקובלים מס' נוסחים של תלושי שכר בעיצובים שונים, אך כולם מכילים את מרכיבי החובה,יש לחפש את ניכויי מס ההכנסה תחת הכותרת "ניכויים" המופיעים בדרך כלל למטה, בחלק נפרד.

יש לחפש את הכותרת מס הכנסה ולבדוק את סכום הניכוי 

בדוגמה המוצגת כאן ניתן לראות שנגבו מהעובד סכום של 1854.67 ש"ח

חישוב החזר מס -מאני בק

הניכויים מחולקים לשני סוגים

מדינת ישראל נותנת הקלה בתשלומי מס ההכנסה לאוכלוסיות מסוימות או עקב פעילות מוגדרת. שכירים הזכאים להטבות מס, משלמים בדרך כלל שיעור הנמוך מהמס הנורמטיבי המקובל במדינה

 • ניכוי חובה (ביטוח לאומי, מס בריאות,מס הכנסה)
 • ניכוי רשות (קופ"ג, קרן השתלמות, מיסי ועד, ביטוחים ועוד)

עובדים שגילו שהורידו משכרם יותר ממה שנקבע בחוק מגישים בדרך כלל בקשת החזרי מס לשכירים.

החזרי מס לשכירים

שכירים העומדים באחד התנאים הבאים זכאים להטבות מס:

 • שכירים המפקידים כסף באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני מעבר למה שמופרש במשכורת החודשית
 • מקום מגורים בפריפרייה
 • תרומה למוסד ציבורי מוכר
 • הורות
 • לימודים אקדמיים (סיום תואר)
 • שירות בצה"ל לפי קריטריונים מוגדרים
החזר מס און ליין-הגש עוד היום בקשה להחזר מס

עוד מאמרים על החזר מס לשכירים

חישוב מס הכנסה לשכירים

במדינה מתוקנת, כמו מדינת ישראל, ישנם כללים מסודרים, כיצד עורכים חישוב מס לשכירים. הכללים מעוגנים בחוק (פקודת מס הכנסה תשכ"א-1961) ו...

חישוב מס הכנסה, טעויות נפוצות

טעות לעולם חוזרת או בקיצור ט.ל.ח, כך מופיעה בתחתית מגוון פרסומות ומבצעים. למרבה הצער, פתגם זה חל גם על חשבי שכר, רואי חשבון, מ...

do

החזר מס הכנסה לשכירים: בדיקה מהירה >>>

בדקו את את זכאותכם להחזרי מס באמצעות טופס דיגיטלי! אנו נבדוק את זכאותכם להחזר מס בעזרת יועצי מס מנוסים ורואי חשבון. מלאו את טופס הבקשה ואנו נחזיר לכם תשובה לגבי גובה ההחזר במהירות.