זכאות להחזר מס בגין סיום לימודי תואר

שכירים רבים שעמלו קשה על מנת לרכוש תואר אקדמי, אינם מודעים לכך שבהמשך הדרך הם מקבלים זכאות להחזר מס בגין סיום לימודי תואר. החזר המס מתבצע באמצעות נקודות זיכוי המוענקים למסיימי התואר, כאשר גובה נקודות הזיכוי ומשך זמן הזכאות תלויים במספר פרמטרים, וביניהם: סוג התואר, משך זמן לימודי התואר ותאריך סיום הלימודים.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

זכאות להחזר מס בגין סיום לימודי תואר – למה בכלל מקבלים החזר מס?

הרעיון במתן נקודות זיכוי לבוגרי תואר אקדמי או לימודים מקצועיים נובעת מהרצון הממשלתי לעודד אנשים בישראל לרכוש השכלה אקדמאית. עם זאת, מתן נקודת הזיכוי, אינו מבדיל בין אם השכיר עסק במקצוע אותו למד במסגרת לימודי התואר, או שעסק בעבודתו בכל מקצוע אחר בשוק החופשי.

 

כמה החזר מס ניתן לקבל?

עד לשנת 2013 (כולל) היה תבחין משתנה מאוד בין סוגי התארים, למשך זמן וגובה הזכאות בין סוגי התארים ופרמטרים נוספים. החל משנת 2014 נקבעו הנתונים כדלהלן:

 

תואר ראשון

  • מי שסיים את לימודי תואר ראשון בשנת 2014 ואילך זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. 
  • מי שסיים את לימודי תואר ראשון בשנת 2014 ואילך זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. 

זכאות להחזר מס בגין סיום לימודי תואר
זכאות להחזר מס בגין סיום לימודי תואר

תואר שני או שלישי

מי שסיים את לימודי תואר שני בשנת 2014 ואילך זכאי לקבלת חצי נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד.

 

תואר ברפואה או ברפואת שיניים

מי שסיים לימודי תואר ברפואה או ברפואת שיניים בשנת 2014 ואיל זכאי לנקודות זיכוי בשנה שעוקבת ללימודי התואר, וחצי נקודות זיכוי בשנה שלאחריה.

 

מתי?

נכון לשנת 2019 גובה נקודת זיכוי הוא 2,616 ₪ בחישוב שנתי. הטבת נקודת הזיכוי ניתנת במהלך שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר או בשנה שלאחריה, לפי בחירת העובד.

 

איך מגישים בקשה להחזר מס?

שכיר המעוניין לנצל את הטבת החזר המס בגין לימודי התואר, צריך למלאות טופס 119 ולציין את  פרטי התואר ומועד סיום הלימודים. במהלך השנה ניתן לפנות למעסיק עם הטופס הנ"ל ע"מ שיחשב את גובה המס בקיזוז הנקודות זיכוי בגין לימודי התואר. לאחר סיום שנת המס, ניתן לפנות למס הכנסה על מנת לקבל את החזר המס המגיע לכם.

do